Vrácení zboží


1) V souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. září 2000 umožní provozovatel Kidslove.cz nakupujícímu během 14 dnů od obdržení zboží toto zboží bez udání důvodu vrátit.

2) Vracené oblečení však musí být ve zcela původním stavu (neprané a nežehlené), v ideálním případě označeno původní identifikační etiketou s kódem zboží (děkujeme předem - velmi nám tím usnadníte práci s reklamovanou položkou).

3) Před odesláním zásilky s vraceným oblečením je nakupující povinen na tuto skutečnost prodávajícího upozornit. e-mailem: kidslove.cz@gmail.com nebo zasláním dodacího listu s vyznačenými vracenými položkami.

4) Nakupující odešle vracené oblečení na zásilkovnu Papírnictví Pardubice, Devotyho 1623, 530 02 Pardubice. 

jméno: Kids Love, e-mail: kidslove.cz@gmail.com, tel.: +420 776 649 902

Nevyhovující oblečení nelze vracet na dobírku, jakékoliv takto vrácené zboží nebude prodejce přijímat.

5) Při splnění těchto podmínek a po doručení zásilky prodávajícímu bude uskutečněno s nakupujícím finanční vypořádání dle vzájemné dohody. Situaci je možno řešit dvěma způsoby:

  • zápočtem do následující objednávky - hodnota vraceného zboží bude odečtena od vaší budoucí nebo stávající objednávky
  • dobropisem - vrácením hodnoty vraceného zboží na účet do 7 dnů od obdržení daného zboží

6) Pokud bylo v objednávce, z níž zákazník zboží vrací, využito poštovné zdarma a hodnota vraceného zboží snížila původní cenu objednávky pod 1500Kč, bude poštovné zákazníkovi doúčtováno ponížením částky za vrácené zboží.

7) Veškeré náklady spojené s reklamací hradí nakupující.

8) V souladu se zákonem neposkytuje prodávající záruku na použité zboží.

9) Prodávající si vyhrazuje právo ukončit po upozornění obchodní vztah s takovým nakupujícím, jehož reklamace jsou neúměrné nebo jeho nákupy jsou vyhodnoceny jako spekulativní.